0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Biểu mẫu xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
giấy phép lao động tại hải phòng
giấy phép lao động tại hải phòng

dịch vụ visa hải phòng

dịch vụ visa hải phòng

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

 
  clip_image001.png
 

SỐ (No):……../……..-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

clip_image002.png

V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit for foreign employee

.......clip_image003.png, ngày.....tháng.....năm.....                                         .......date.......month........year......

Kính gửi:...................................................................................................................................

                        To:

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................................................................

Name of enterprise/organization:

 1. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:

 1. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees

 1. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................

Address:

 1. Điện thoại: ..............................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

 1. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...........................................................................................................

Permission for business (No):

 1. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: .............................................................

Place of issue                                                          Date of issue      

 1. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ....................................................................................................................

Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

 1. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) .....................................................

Full name

 1. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................................

Date of birth (DD-MM-YY)

 1. 12. Quốc tịch hiện nay: ..........................................................................................................................................

Nationality                          

 1. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: ............................................

Passport number                                                                 Date of issue

 1. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ..............................

Issued by                                                                               Date of expiry

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ..............................................................................................................

Professional qualification (skill)

 1. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................................

Working at enterprise, organization

 1. Địa điểm làm việc: .................................................................................................................................................

Working place

20.Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................

Job assignment

 1. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm.................

Period of work from ............................................................................. to ................................................................

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

 1. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ...........................................................................................................................................................

Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..........................................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:………………………………………………………………………………….

- Nơi làm việc lần: ............................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ..................................................................................................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................

Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...................................................

Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

 1. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………............................................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions

 1. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: .............................................

The reasons for Mr. (Ms.)                                          working in Vietnam

 1. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

 1. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………

Times of residence in Viet Nam:..................times

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM PHONG

Dịch vụ giấy phép lao động tại Hải Phòng với giá rẻ, phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, thời gian làm giấy phép lao động nhanh chóng và đúng hẹn.

Là công ty duy nhất tại Hải Phòng chuyên xử lý các trường hợp khó khi xin giấy phép lao động.

 Địa chỉ: 631B Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng

  Hotline: 0936.760.169 - 0782.114.666

ef07bf35262fda71833e

Dịch vụ giấy phép lao động tại Hải Phòng

Chúng tôi cam kết mang tới những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng với mức giá hợp lý nhất.

Dịch vụ giấy phép lao động Hải Phòng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.

Liên hệ ngay với chúng tôi

0936.760.169

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM PHONG

Dịch vụ giấy phép lao động tại Hải Phòng với giá rẻ, phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, thời gian làm giấy phép lao động nhanh chóng và đúng hẹn.

Là công ty duy nhất tại Hải Phòng chuyên xử lý các trường hợp khó khi xin giấy phép lao động.

Địa chỉ: 631B Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng

 Hotline: 0936.760.169 - 0782.114.666

X

Bạn cần Hỗ trợ